โทร.
02-1589203-8
คุณตุ๊ก :
081-562-3288
คุณแอน :
089-497-1078
ฮ่องกง มาเก้า ฟรีกระเช้านองปิง

รหัสทัวร์ : TTS18 BT

วันเดินทาง : เดือนตุลาคม - มีนาคม 2562

ราคา : เริ่มต้น 16,900 บาท

< >

อลังการ โรงแรมดังระดับ6 ดาว เดอะเวเนเชียน

ชมมรดกโลก โบส์ถ์เซ็นต์ปอล์

ขอพร เจ้าพ่อแซกง ณ วัดแซกงหมิว

สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวนีพลัสเบย์

ช้อปปิ้งจุใจกับสินค่าแบรนด์เนมมากมาย จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

บิน Cathay Pacific airlines พัก4ดาว

ฟรี กระเช้านองปิง พระใหญ่วัดโป่หลิน

จองทัวร์ : ฮ่องกง มาเก้า ฟรีกระเช้านองปิง

ชื่อ - สกุล :
E-mail :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
กรุณากรอกตัวอักษรที่คุณเห็น ลงในช่องว่างด้านล่าง