โทร.
02-1589203-8
คุณตุ๊ก :
081-562-3288
คุณแอน :
089-497-1078
STAR CRUISE
ล่องเรือSUPERSTAR GEMINI
สิงคโปร์ – เกาะปีนัง – เกาะลังกาวี – สิงคโปร์

กำหนดวันเดินทาง

เดือนตุลาคม - มีนาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

ล่องเรือSUPERSTAR GEMINI
สิงคโปร์ – พอร์ตคลัง – สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

กำหนดวันเดินทาง

เดือนพศจิกายน - มีนาคม 2590

เริ่มต้น 28,500 บาท

SUPERSTAR LIBRA
หาดใหญ่ – ปีนัง – หาดใหญ่ 2 วัน 1 คืน

กำหนดวันเดินทาง

เดินทางทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิ..

เริ่มต้น 8,999 บาท