โทร.
02-1589203-8
คุณตุ๊ก :
081-562-3288
คุณแอน :
089-497-1078
ทัวร์ญี่ปุ่น
EASY SAY LOVE NAGOYA 5D3N JL
นาโกย่า ชิราคาวาโกะ ทาคาย่ามา เกียวโต 5วัน 3คืน

กำหนดวันเดินทาง

22-26 มีนาคม /28มีนาคม - 1 เม...

35,900 บาท

EASY SAY HI SNOWWALL
❄เจแปนแอลป์ และเขื่อนคุโรเบะ ❄หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ❄ปราสาทกุโจฮะจิมัง ❄..

กำหนดวันเดินทาง

เดือนเม.ย. - เมิ.ย. 2561

เริ่มต้น 37,900 บาท