โทร.
02-1589203-8
คุณตุ๊ก :
081-562-3288
คุณแอน :
089-497-1078
ทัวร์รัสเซีย
GRAND RUSSIA 8 DAY / TURKISH AIRLINES
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง เซอร์คัสโชว์ ถนนอารบัต นั่งรถไ..

กำหนดวันเดินทาง

กพ - พ.ค 2560

59,900

classic in russia 6D3N PRO
มอสโคว์ (รัสเซีย) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิห..

กำหนดวันเดินทาง

12 - 17 กุมภาพันธ์ 2560

29,999