โทร.
02-1589203-8
คุณตุ๊ก :
081-562-3288
คุณแอน :
089-497-1078
ทัวร์สิงคโปร์
TRULY SINGAPORE 3 DAYS
ถ่ายรูปกับ MERLION สัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์ ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมแ..

กำหนดวันเดินทาง

เดือนสิงหาคม -ธันวาคม 2559

เริ่มต้น15,555 บาท