โทร.
02-1589203-8
คุณตุ๊ก :
081-562-3288
คุณแอน :
089-497-1078
ทัวร์กัมพูชา
นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว

กำหนดวันเดินทาง

เดือนเมษายน - กันยายน 2560

เริ่มต้น 10,900 บาท

ทัวร์เขมร นครวัด นครธม 3วัน2คืน
ซัว สะ ได .. อังกอร์ 3วัน ชมมหาปราสาทนครวัด – เมืองพระนครธม ปราสาทบายน - ปรา..

กำหนดวันเดินทาง

เดือนกันยายน - ธันวาคม

เริ่มต้นที่ 6,500 บาท