โทร.
02-1589203-8
คุณตุ๊ก :
081-562-3288
คุณแอน :
089-497-1078
ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
CLASSIC VIETNAM คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผั..

กำหนดวันเดินทาง

เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2562

ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท

ฮานอย นิงห์บิงห์ ชาปา นั่กระเช้าฟานซิป..
พิเศษ ชมหุ่นกระบอกน้ำ SEN BUFFET บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เมนูปลาแ๙ลมอน

กำหนดวันเดินทาง

เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

เริ่มต้น 11,999 บาท

มหัสจรรย์ DALAT 3วัน2คืน
โปรสุดคุ้ม...ดาลัดมุยเน่ โฮจิมินห์ เมืองสุดโรเเมนติก ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย

กำหนดวันเดินทาง

เดือนกันยายน - มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท

ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN _4 DAYS (FD)..

กำหนดวันเดินทาง

เดือนกันยายน - มกราคม 2562

10,900 บาท