โทร.
02-1589203-8
คุณตุ๊ก :
081-562-3288
คุณแอน :
089-497-1078
ทัวร์อเมริกา – แคนนาดา
อเมริกา-แคนาดา 10D7N

กำหนดวันเดินทาง

12-21 เม.ย 2060

119,990