โทร.
02-1589203-8
คุณตุ๊ก :
081-562-3288
คุณแอน :
089-497-1078
หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3วัน QV

รหัสทัวร์ : TTS

วันเดินทาง : เดือนกรกฏาคม - เดือนมกราคม 2560

ราคา : เริ่มต้น 16,900 บาท

ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็๋นพิพิธภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโฃง ชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางสี

จองทัวร์ : หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3วัน QV

ชื่อ - สกุล :
E-mail :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
กรุณากรอกตัวอักษรที่คุณเห็น ลงในช่องว่างด้านล่าง