โทร.
02-1589203-8
คุณตุ๊ก :
081-562-3288
คุณแอน :
089-497-1078
นิวซีแลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ : TTS

วันเดินทาง : วันที่ 9 – 15, 23 - 29 สิงหาคม 2559 6 - 12, 22 – 28 กันยายน 2559

ราคา : ราคา 88,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก

พิเศษเมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อ

จองทัวร์ : นิวซีแลนด์ 7 วัน

ชื่อ - สกุล :
E-mail :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
กรุณากรอกตัวอักษรที่คุณเห็น ลงในช่องว่างด้านล่าง