เกี่ยวกับเรา
เที่ยวใกล้ไกล เราพาไป ดั่งญาติมิตร
ทุกชีวิต เที่ยวปลอดภัย ไร้กังขา
บริการดี ทำด้วยใจ ไร้มายา
สนุกนักหนา เทวา พาเที่ยวเอย
"ความพึงพอใจและความคุ้มค่าสูงสุดของลูกค้า คืองานของเรา"
บริษัท เทวา ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/4268 ) ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ทีมงานมากด้วยประสบการณ์ในงานท่องเที่ยวและบริการ บุคคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
บริษัทฯ ใช้หลักบริหารด้านจิตใจรูปแบบใหม่ ทำให้พนักงาน ได้เห็นถึง ความสำคัญในงานบริการ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ ในหน้าที่รับผิดชอบ ที่มีต่อบริษัทฯ และลูกค้า เป็นสำคัญยิ่ง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและรับประกันการทำงานได้อย่างแน่นอน
บริษัท เทวา ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด อยู่ในกลุ่มบริษัทในเครือ NIKH Technology Co., Ltd.ซึ่งมีกลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ Absolute Packaging and Automation Co., Ltd. / Ro Solutions Co., Ltd.
หน่วยงานที่เคยใช้บริการ
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ / บริษัทเอพี ฮอนด้า /.องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัทอุดมเอก / กรมราชทัณฑ์/ SCG / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / บริษัทโตโยต้า / มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา / บริษัท บิก อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดฯลฯ